BİLİMSEL PROGRAM "KIRMIZI ODALAR" KATILIM FORMU KAYIT ve KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

10 Eylül 2021, Cuma
13:00 - 13:15 Açılış
Murat Kıyıcı, Emel Bülbül Başkan, Ediz Dalkılıç
13:30 - 14:00 Açılış Konferansı
İnflamasyon Dost mu, Düşman mı?
Moderatörler: Mehmet Ali Gürer, Sabahattin Kaymakoğlu
Konuşmacı: Ahmet Gül
14:00 - 14:45 Olgu Sunumu
Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
Tartışmacılar: Ahmet Gül, Sibel Doğan Günaydın
14:45 - 15:00
Soru & Cevap ve Tartışma
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 15:45 ix-Talk
Moderatör: Emel Bülbül Başkan
Psoriazisin Farklı Yüzleri
Nilgün Atakan
Psoriazis Enfeksiyon İlişkisi
Murat Borlu
15:45 - 16:30 Olgu Sunumu
Sunan: Özge Zorlu
Moderatör: Arzu Kılıç
Tartışmacılar: Umut Kalyoncu, Cem Çekiç
16:30 - 16:45
Soru & Cevap ve Tartışma
16:45 - 17:30 Uydu Sempozyumu
Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Bütünsel Yaklaşım

Moderatör: Bilal Doğan
Konuşmacılar: Sibel Doğan, Murat Akyıldız, Mehmet Birhan Yılmaz
17:45 - 18:45 İnflamasyon ve Kadın
Moderatörler: Serap Öztürkcan, Didem Didar Balcı
17:45 - 18:00
Doğurgan Çağda İmmün Sistem ve İnflamasyon İlişkisi
Başak Yalçın
18:00 - 18:15
Gebelikte ve Laktasyonda İlaç Kullanımı
Bilge Çetinkaya Demir
18:15 - 18:30
Gebelik ve Laktasyonda Hastalık Yönetimi
Neslihan Yılmaz
18:30 - 18:45
Soru & Cevap ve Tartışma

11 Eylül 2021, Cumartesi
09:00 - 09:30 Konferans
İnflamasyon ve Beslenme
Moderatörler: Server Serdaroğlu, Ayşe Çefle
Konuşmacı: Tarkan Karakan
09:30 - 10:15 Olgu Sunumu
Sunan: Belkıs Nihan Coşkun
Moderatör: Gökhan Keser
Tartışmacılar: Levent Çınar, Özen Öz Gül, Yavuz Pehlivan
10:15 - 10:30
Soru & Cevap ve Tartışma
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:15 ix-Talk
Moderatör: Murat Kıyıcı
Madalyonun İki Yüzü: NSAIDler
Sinan Çavun
İlaç İlişkili Enteropatiler
Cem Çekiç
11:15 - 12:00 Uydu Sempozyumu
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi!
Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacılar: Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıç
12:00 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 13:45 Konferans
İnflamatuvar Hastalıklarda Bireysel Tedavi: Neredeyiz?
Moderatörler: Nahide Onsun, Nevsun İnanç
Konuşmacı: Burhan Engin
13:45 - 14:30 Olgu Sunumu
Sunan: Selime Ermurat
Moderatör: Murat İnanç
Tartışmacılar: Mustafa Güllülü, Necmettin Akdeniz, Yasemin Yalçınkaya
14:30 - 14:45
Soru & Cevap ve Tartışma
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:45 ix-Talk
Moderatör: Fatoş Önen
İnflamasyonun Üç Yüzü
Romatoid Artrit
Vedat Hamuryudan
Ankilozan Spondilit
Servet Akar
Behçet Hastalığı
Gülen Hatemi
15:45 - 16:30 Olgu Sunumu
Sunan: Burcu Yağız
Moderatör: Timuçin Kaşifoğlu
Tartışmacılar: Ramazan İdilman, Bora Peynircioğlu, Bahar Sevimli Dikicier, Fatma Alibaz Öner
16:30 - 16:45
Soru & Cevap ve Tartışma
16:45 - 17:15 İnflamasyon ve Depresyon
Moderatörler: İlknur Kıvanç Altunay, Nilüfer Alpay Kanıtez
Konuşmacı: Hale Yapıcı Eser
17:15 - 17:30 Kahve Arası
SALON A
17:30 - 18:30 Laboratuvardan Kliniğe
Moderatörler: İhsan Ertenli, Sedat Kiraz
17:30 - 17:45
Romatolojide Hayvan Deney Modelleri
Süleyman Serdar Koca
17:45 - 18:00
Romatoloji & Genetik
Fulya Coşan
18:00 - 18:15
Yapay Zeka & Teletıp
Abdurrahman Tufan
18:15 - 18:30
Soru & Cevap ve Tartışma
SALON B
17:30 - 18:30 Laboratuvardan Kliniğe
Moderatörler: Bilal Doğan, Nilgün Şentürk, Şehime Gülsün Temel
17:30 - 17:45
Psoriazis Çalışma Modelleri
Melih Akyol
17:45 - 18:00
Psoriazis ve miRNA
Demet Kartal
18:00 - 18:15
İnflamatuvar Hastalıklarda Yapay Zeka
Ümit Türsen
18:15 - 18:30
Soru & Cevap ve Tartışma
SALON C
17:30 - 18:30 Laboratuvardan Kliniğe
Moderatörler: Murat Kıyıcı, Yusuf Yılmaz
17:30 - 17:45
NASH'te Epigenetik Mekanizmalar Non-coding RNA
Berrin Tunca
17:45 - 18:00
NASH'te In vitro ve In vivo Modeller
Fatih Eren
18:00 - 18:15
NASH'te İleri Radyolojik Yöntemler
Yusuf Yılmaz
18:15 - 18:30
Soru & Cevap ve Tartışma

12 Eylül 2021, Pazar
SALON A
09:00 - 10:00 Sözel Bildiriler - 1
Moderatörler: Serkan Yazici, Koray Ayar
SS-001 Behçet hastalığı dirençli oral ülserlerinde akılda tutulması gereken bir tedavi alternatifi: Talidomid
Nihal Lermi
SS-003 Obezite ve obeziteye bağlı alkolsüz yağlı karaciğer hastalığında LncRNA ağı-pilot çalışma
Çağla Tekin
SS-005 Sırtta hiperpigmentasyonla başvuran hastalarda kutanöz amiloidoz ve atopi sıklığının araştırılması
Zuhal Erçin
SS-007 Pospartum Dönemde Myokardit Gelişen Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Zeynep Yılmaz Bozkurt
SS-009 Erişkin Hastada Nadir Görülen Bir Generalize Erüptif Histiyositoma Olgusu
Nur Cihan Coşansu
SS-011 Nazolabial sulkusta nonmelanom deri kanseri benzeri lezyonla ortaya çıkan sifiliz olgusu
Zuhal Erçin
SS-013 Biyolojik Ajanlar ve Tüberküloz: Olgu Serisi
Orkun Eray Terzi
SS-015 Antifosfolipid Antikor Pozitifliği Olan SLE Hastalarında Antifosfolipid Sendromu (AFAS) Tanısı Olan ve Olmayanların Herediter Trombofili Özelliklerinin Karşılaştırılması
Dilara Toka Isıyel
SS-017 Geri yayılım yapay sinir ağları yaklaşımı ile psoriasis ve vitiligo hastalarının tedaviye yanıt verme durumlarının tahmin edilmesi
Mahmut Çerkez Ergören
SS-019 Pemfigus Vulgaris ile Takip Edilen Hastada Rituksimab ile Gerileyen Tekrarlayan Osteomiyelit, Artrit ve Miyozit Atakları: Olgu Sunumu
Ecem Kaya Kızıloğlu
SALON B
09:00 - 10:00 Sözel Bildiriler - 2
Moderatörler: Belkıs Nihan Coşkun, Sezgi Sarıkaya Solak
SS-002 Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivitesinin Ultrasonla Değerlendirilmesi
Nurdan Oruçoğlu
SS-004 Ailevi Akdeniz Ateşi tanisiyla izlenirken kliniğe sistemik skleroz eklenen nadir bir vaka
Dilek Tezcan
SS-006 Palindromik romatizma tanılı hastaların klinik özellikleri: seropozitif ve seronegatif hastalar arasında fark var mı?
Neslihan Gökçen
SS-008 Sjögren Sendromu Akciğer Tutulumu, Silikozis ve Akciğer Tüberkülozu Hikayesi Olan Olgu: Ortak Patogenez (?)
Dilara Toka Isıyel
SS-010 Paradoksal psöriazis olgu sunumu ve literatür derlemesi
Rabia Öztaş Kara
SS-012 Seboreik dermatit ile beslenme alışkanlıkları ve psikoemosyonel durum ilişkisinin değerlendirilmesi
Tayfun Batan
SS-014 İnterstisyel Akciğer Hastalığı İle Yönlendirilen Hastaların Romatolojik Değerlendirme Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
Aynur Kamburoğlu
SS-016 Sistemik Skleroz Seyrinde Konstitüsyonel bulgular ve Akut Faz Yüksekliği ile başvuran Renal Karsinom Olgusu
Numune Aliyeva
SS-018 Meningokok ve Tetanoz Aşı Sonrası Gelişen Katatoni ve Pulmoner Emboli Kliniği ile Tanı Konulan Erişkin Tip Multisistemik İnflamatuvar Sendrom Olgusu
Nevzat Koca
SS-020 İnflamatuar miyopati tanısı ile takipli hastalarda malignite gelişme sıklığının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Hakan Güdücü
SALON A
10:00 - 11:00 Zor Olgular
Sunanlar: Ferdi Öztürk, Tuğba Ocak
Panelistler: Nida Kaçar, Esra Adışen, Yusuf Erzin, Mehmet Sayarlıoğlu, Halis Akalın
11:00 - 11:15 Kahve Arası
11:15 - 12:00 Kırmızı Odalar
SALON A
Romatoloji
Emel Örge Gönüllü
Ayten Yazıcı
SALON B
Dermatoloji
Müge Güler Özden
Filiz Topaloğlu Demir
SALON C
Gastroenteroloji
İbrahim Hatemi
Cem Çekiç
SALON D
Enfeksiyon/Göğüs Hastalıkları
Aslı Görek Dilektaşlı
Halis Akalın
12:00 Kapanış